Dr. Edwin Winkel Consultancy

Your Breath is My Concern

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 20-feb-2024
Ingangsdatum 20-feb-2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Sirocco BV, Herengracht 392 B, 1016 CJ Amsterdam, Nederland, e-mail: edwin@edwinwinkel.com, telefoon: +31202612963 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://edwinwinkel.com ). (de “Service”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene Beleid zal 180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het herziene Beleid in de Service wordt geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal betekenen dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

– Betaling verwerken
– Administratieve info

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Uw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op edwin@edwinwinkel.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw gegevens zijn opgevraagd.

Cookies enz.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën.

Beveiliging

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Koppelingen naar derden & gebruik van uw gegevens

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Service. We raden je ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die je bezoekt. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Sirocco BV, Herengracht 392 B, 1016 CJ Amsterdam, e-mail: halitosis@edwinwinkel.com. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.